Yakup KALE (Acil Tıp Uzmanı)
15 Mayıs 2024

Yakup KAle

Yakup KALE

Acil Tıp Uzmanırandevu.jpg


Tıp Doktoru Eğitimi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İhtisas Eğitimi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
Ağrı Devlet Hastanesi
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi