İlaç/Akılcı İlaç Yönetim Ekibi
04 Temmuz 2024

BİRİMİADI-SOYADIGÖREVİ
İDARİ
Dr. Bahtın Atakan SOYSAL
Başhekim Yardımcısı
İDARİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
Nurgülay Güneri
Zeycan ARAT
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Kalite Yönetim Birimi
ENFEKSİYON/HEKİMUzm. Dr. Pınar TURANEnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
HEMŞİREBeyhan ÖZTÜRKEnfeksiyon Hemşiresi
ECZANEEcz. Elif YILDIRIMEczacı
ECZANESelçuk Muhammed CANKalite İlaç Yönetimi Birim Sorumlusu