Ahmet Edip KORKMAZ (Nefroloji Uzmanı)
25 Nisan 2022

AHMET EDİP KORKMAZ.jpg

Ahmet Edip KORKMAZ


Nefroloji Uzmanı


randevu.jpg

Tıp Doktoru Eğitimi
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

İhtisas Eğitimi
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi