Mürüvvet Sibel ALKAN (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı)
10 Mayıs 2024

mürüvvet.jpg

Mürüvvet Sibel ALKAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanırandevu.jpg


Tıp Doktoru Eğitimi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İhtisas Eğitimi
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi