Hüsne Tuba HALICIOĞLU (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
10 Mayıs 2024


Hüsne Tuba HALICIOĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


randevu.jpg

Tıp Doktoru Eğitimi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi


İhtisas
Eğitimi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi


Deneyim
Bitlis Göroymak Devlet Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi