Mustafa DENİZ (Yoğun Bakım Uzmanı)
10 Mayıs 2024

Uzm. Dr. Mustafa DENİZ.jpg


Mustafa DENİZ

Yoğun Bakım Uzmanırandevu.jpg

Tıp Doktoru Eğitimi
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi


İhtisas
Eğitimi
Aydın Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi


Deneyim
Domaniç Devlet Hastanesi/Kütahya

Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi/Kütahya

Akçakoca 112/Düzce

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bitlis Devlet Hastanesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi