Abdullah DANIŞMAN (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı)
25 Nisan 2022


Abdullah DANIŞMAN


Anesteziyoloji ve Reanimasyon UzmanıTıp Doktoru Eğitimi
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

İhtisas Eğitimi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi

Deneyim
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi