Bilgi İşlem Birimi
29 Nisan 2022

Hastanemiz Bilgi İşlem Birimi ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek üzere, yazılım ve donanım bölümleri ile ve bunların birbirleri ile koordinasyonunu sağlamak amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

 -Hastanemiz politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hizmetlerin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğinin getirilmesi ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamak.
-Bilgi İşlem Birimi 4’ü HBYS personeli olmak üzere toplam 11 personelden oluşmaktadır.
-Hastanemiz Köroğlu Ünitesi’nde toplama merkezi olarak kurulmuş olan SBNet internet ağı üzerinden, tüm ünitelerimiz il-ilçe kamu hastaneleri ve il sağlık müdürlüğü kurumu çalışmaktadır. SBNet bağlantılarını aktif tutmak, FIREWALL yönetimlerini yapmak.
-Hastanemiz ve tüm ünitelerinin internet ve HBYS kontrol ve data iletişimlerini sağlamak, aktif tutmak.
-Hastanemiz e-posta, adres ve EBYS sistemlerinin yönetim ve işlemlerini yapmak.
-Hastanemiz ve tüm ünitelerinin e-imza işlemlerinin takibini yapmak.
-Hastanemiz HBYS (yazılım-donanım) ile ilgili işlemlerini takip etmek, problemlerinin en kısa sürede çözümlenmesini sağlamak.
-Hastanemiz web sitesini kontrol etmek, güncel tutmak.
-Hastanemiz HBYS (yazılım-donanım) ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli işlemlerini yapmak. Hastanemizin gizli bilgilerini, gizlilik prensibine uygun yürütmek, hastanemiz bilgi güvenliğinden sorumlu olmak.
-Hastanemize gelen cihazları HBYS entegrasyon ve sisteme adapte edilmesini sağlamak.
- BYS yazılım otomasyon sisteminin aktif çalışmasını sağlamak ve çalışmasını güncel tutmak.
- Birimi ile ilgili kritik durumlarda ilgili amirine bilgi vermek.