İstatistik Birimi
29 Nisan 2022

Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatı doğrultusunda hastanemizin verdiği hizmetleri toplamak, kontrol ederek düzenleyerek istatistiksel olarak değerlendirmek, standardize ederek üst makamlarla gerekli yazışmaları yapmak, hastanemiz hakkında sayısal verileri sunmaktır.