Mutemetlik Birimi
29 Nisan 2022

Çalışanların maaş ve her türlü ücret tahakkuklarını yapmak üzere kurulmuştur.

 

Yetki, temel iş ve sorumlulukları

Aylık maaş bordrolarını yapmak,

Aylık nöbet bordrolarını yapmak,

Aylık döner sermaye, vardiya ve ek ödeme bordrolarını yapmak,

İcap ödemelerini ve ikinci görev ödemelerini yapmak,

Personelin genel sağlık sigorta işlemlerini takip etmek,

Banka, muhasebe, saymanlık işlemlerini takip etmek,

Giden ve gelen personelin yolluk bordrolarını yapmak,

Personelin derece kademe ilerlemelerini takip edip maaş bordrolarına işlemek,

Biriminde çalışan personelin çalışma düzenini ve görev dağılımını yapmak,

Birim içerisinde görev dağılımı çerçevesinde kendisine verilen görevleri yapmaktır.

Mevzuat çerçevesinde görev alanına giren konularda verilen diğer görevleri yapmaktır.