Personel Özlük Birimi
29 Nisan 2022

Personelin özlük ile ilgili her türlü yazışmalarını (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları, terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vb.) ve özlük dosyasının muhafazasını sağlamak, kurum içinden veya dışından gelen-giden genel yazıların yazışmalarını yürütmek amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.