Satınalma Birimi
29 Nisan 2022

Birimin temel görevi hastane bünyesindeki birimlerin ihtiyacı olan mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları ile yapım işlerini Döner Sermaye Bütçesi, Genel Bütçe ve İl Özel İdaresi Bütçesi kaynaklarından gerçekleştirmektir.

Birimin diğer görevleri:

Birim yukarıda sayılan bu temel görevlerini ifa edebilmesi için bazı ek görevleri de yerine getirmektedir. Bu amaçla mevzuat değişiklikleri takip edilmekte ve mer'i mevzuat hizmet içi eğitimlerle personele kazandırılmaktadır. İhalelerde kullanılan dokümanlar, mevzuat değişiklikleri olduğunda güncellenmektedir.

Ayrıca mahkemelerden gelen ihalelerle ilgili dosyaları ilgili yerlere ulaştırmak, ihale için yatırılan geçici teminat veya geçici teminat mektubunun iade işlemlerini yapmak, ihale için yatırılan kesin teminat veya kesin teminat mektubunun iade işlemlerini yapmak, yüklenici firmalar tarafından iş deneyim belgesi istenmesi halinde iş deneyim belgesi hazırlamak, yürüttüğü faaliyetlere ilişkin hastane idaresine düzenli olarak bilgi vermek, Yürüttüğü talep ve sorunlarını hastane idaresine iletmek.