Güvenlik Birimi
29 Nisan 2022

Hastane içerisinde ve hastane çevresinde, fiziki teknik imkanları kullanarak her türlü can, mal güvenliğini ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapma bilgi ve becerisine sahip güvenlik personellerinden oluşan birimdir. Birim çalışanları 5188 sayılı özel güvenlik kanununa göre çalışmaktadır.
Köroğlu Ünitesi'nde 22, Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde 13, Merkez Ünite'de 13 olmak üzere toplam 48 güvenlik görevlisi personel İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde çalışmalarıyla hizmet vermektedir.