Çalışan Hakları Birimi
05 Aralık 2022

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi                                                                                                         

Sosyolog: Vedat DEMİRTAŞ

Yabancı Dil: İngilizce,

e-posta:vedat.demirtas1@saglik.gov.tr

 

Görevli Olduğu Birim/Bölümler

 • Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi – Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu  ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

 • 06.04.2011 Tarih ve 27897 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve 14.05.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı “Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Genelge” uyarınca hastanemizde “Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.
 • Hastanemizde Çalışan Hakları ve Güvenliği uygulamalarının hedefi, çalışanlara kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlar tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmaktır.  
 • Hastanemizde bu hedefleri gerçekleştirmek için kurulmuş olan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi; çalışan haklarını korumak, çalışanlara yönelik olası risk ve tehlikeleri belirleyerek ve bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve teknikleri uygulayarak çalışan güvenliğini sağlamak ve çalışanların sorunlarına çözüm bulma amaçlarına yönelik çalışmalarda bulunmaktır. Ayrıca birimimiz, çalışan hakları ile ilgili toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla hareket etmektedir.
 • Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi olarak; çalışan personelin sözlü veya yazılı şikâyet, dilek ve önerilerini kabul etmek, başvuruları raporlandırmak, gerekli düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin başlamasını sağlamak  ve başvuru yapanlara geri bildirimde bulunmakbeyaz kod ve mobbing bildirimlerini takip etmek, çalışan hakları ve güvenliğine yönelik gelişmeleri ve çalışmaları takip etmek ve şiddet gören sağlık çalışanına talep halinde psiko-sosyal destek vermek görevlerimiz arasında yer almaktadır.
 • Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi başvuruları şahsen ya da web sitesi üzerinden yapılmakta ve ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirilmektedir.
 • Çalışanların öneri, teşekkür ve şikâyetleri hastane ve idari bina içerisinde bulunan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi Dilek ve Öneri Kutuları aracılığıyla ya da web sayfamızdaki iletişim bölümü içinde yer alan Çalışan Görüş ve Öneri Formu doldurularak birimimize iletilebilir.
 • Hastanemiz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi’nde 1 Sosyolog görev yapmaktadır.

   

  ÇALIŞAN HAKLARI NELERDİR?

  Sağlık çalışanlarının;

 • Çağdaş bilimsel tıp olanaklarını uygulama hakkı
 • Mesleğini uygularken etik ilkelere bağlı olma hakkı
 • Baskı altında olmadan mesleklerini uygulama hakkı
 • Kendi değerlerine ters düşen durumlardan kaçınma hakkı
 • İyileşme garantisi vermeme hakkı / tedavi yöntemini seçme hakkı
 • Nitelikli bir eğitim görme ve kendini yenileme hakkı
 • Danışma / konsültasyon isteme hakkı
 • Hizmetten çekilme hakkı bulunmaktadır.
BEYAZ KOD NEDİR?

Sağlık çalışanına hasta veya hasta yakını tarafından sözlü ya da fiili şiddet uygulanması halinde uygulamaya konulan adli ve idari sürecin bütününe BEYAZ KOD denir.

BEYAZ KOD NASIL VERİLİR?

Hastanemiz çalışanları 7/24 saat aktif iç hat "1111" numaralı telefonu arayıp beyaz kod sürecini başlatmış olur.


ÇALIŞANIN BEYAZ KOD SÜRECİNİ BAŞLATMA YOLLARI

1.  Sağlık Bakanlığının 7/24 saat aktif "113" numaralı telefonunu arayarak süreci başlatabilirsiniz.

2.  Sağlık Bakanlığı "beyazkod.gov.tr" adresinden başvuru işlemlerini başlatabilirsiniz.

3.  Hastanemiz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine direkt başvurarak işlem başlatabilirsiniz.


ÇALIŞANIN YAPMASI GEREKENLER

1.  "beyazkod.gov.tr" adresindeki güvenlik personeli veya çalışan hakları biriminden temin edeceği "olay tutanağı" nı eksiksiz biçimde doldurmak.

2.  "beyazkod.gov.tr" adresinden üye kaydını yapmak.

3.  Olay tutanağı ile beraber en kısa zamanda çalışan güvenliği birimiyle irtibata geçmek


ÇALIŞAN  HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ BEYAZ KOD İŞLEYİŞ SÜRECİ

1.  Olay tutanağı kendisine ulaştıktan sonra çalışan kadrolu personel için,
   a. Hukuki yardım talep formu,
   b.  Rıza onam formunu düzenleyip çalışana imzalatıyoruz.

2.   Kadrolu ve kadrolu olmayan hizmet alım personeli için "İhbar Formu”nu düzenleyip imzalatıyoruz.

3.   Tamamlanan evrakları hastane yöneticisinin imzasıyla ivedi şekilde bağlı bulunulan il sağlık müdürlüğüne gönderiyoruz.

4.   Evrakların birer örneğini interaktif ortamda ivedi şekilde il beyaz kod koordinatörlüğüne gönderiyoruz.

5.   İl koordinatörlüğünde olayın "beyaz kod" kapsamına alınıp savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bilgisini ilgili çalışana tebliğ ediyoruz.

6.   Çalışana tebliğ edilen mahkeme tarihleri ve ara kararların il beyaz kod koordinatörlüğüne iletilmesinde aracılık ediyoruz.


ÖNEMLİ BİLGİLER

1.Olayın beyaz kod kapsamına alınabilmesi için personele karşı suç işleyen kişinin hasta veya hasta yakını olması ayrıca olay içeriğinin iş ve işleyişle ilgili olması gerekmektedir.

2. İlgili yönetmelik kapsamında kadrolu personele hukuki yardım ( yargılama aşamasında avukat desteği ) ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

3. Hizmet alım personeline hukuki destek yapılmamasına rağmen il beyaz kod  koordinatörlüğü, tutulan "olay tutanağı" ve Hastanemiz tarafından düzenlenen "ihbar formu" doğrultusunda suç duyurusu işlemlerini başlatmakta, süreç hakkında hizmet alım personeline bilgilendirme yapmaktadır.

4. Sözel şiddetin içeriği hakaret, şantaj, tehdit gibi unsurlardır.

5. Sağlık personeline karşı işlenen suçlarda idarenin bilgisi olması durumunda, idare, suç duyurusunda bulunmak zorundadır.

6. Personel şikâyetçi olduktan sonra davasından vazgeçse bile dava kamu davası olarak devam etmekte ve sonuçlanmaktadır.

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi İletişim:   dâhili:10 23

 

Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

 

https://dosyahastane.saglik.gov.tr/Eklenti/127140,tc-sb-calisan-haklari-ve-guvenligi-uygulamalari-rehberi-ashpdf.pdf?0