Ayniyat Depo Birimi
29 Nisan 2022

Hastanemizde ayniyat depo tüketim malzemelerinin tedariğini ve ilgili yerlere dağıtımını yapar.