Adli Rapor Birimi
29 Nisan 2022

Adli vakalarda, adli mercilerle hastane arasında çıkabilecek problemleri önlemek, gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirmek, adli öneme sahip olabilecek delillerin toplanmasını sağlamak, kaybolmasını önlemek, saklanması/ korunmasını sağlamak ve ilgili mercilere ulaştırmak üzere hasta ile ilgili işlemlerin doğru olarak yapılması için yöntem belirlemektedir.
2. Kapsam: Hastaların hastanemize ilk müracaatından taburculuğuna kadar geçen sürede hastanın Adli Vaka olgusu olma durumlarında sağlık personelinin sorumluluklarını kapsar.