Yıldırım DURAK (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı)
15 Mayıs 2024

dryıldırım,.jpg

Yıldırım DURAK

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı


randevu.jpg

Tıp Doktoru Eğitimi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
İhtisas Eğitimi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi