Çalışan Sağlığı ve İş Sağlığı Güvenliği Komitesi
24 Ağustos 2023

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
BİRİMİ  ADI-SOYADIGÖREVİ
BAŞKAN (İŞVEREN)       Uzm. Dr. Rıdvan ERDİN        Hastane Yöneticisi

BAŞKAN YARD.(İŞVEREN V)
     
      Dr. Bahtın Atakan SOYSAL

        Başhekim Yardımcısı
İDARİ      İbrahim BAŞARAN        İdari Mali Hizmetler Müd.
İDARİ       Nurgülay GÜNERİ        Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ      Nejla AYDOĞAN        Kalite Yönetim Direktörü
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ      Zeycan ARAT         Kalite Yönetim Birimi
ACİL SERVİS      İlknur KARTALOĞLU        Çalışan Temsilcisi
PATOLOJİ/HEKİM      Uzm.Dr.Ferda AKSEL        Patoloji Uzm/İş Yeri Hekimi
HEMŞİRE      Lütfiye Nur UZUN        İşyeri Sağlığı ve Güvenliği                Hemşiresi
HEMŞİRE      Fatma İMKA ŞAFAK        Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
SİVİL SAVUNMA      Hakan ESEN        Sağlık Memuru
SOSYAL HİZMET UZMANI      Vedat DEMİRTAŞ        Sosyolog