Çalışan Sağlığı ve İş Sağlığı Güvenliği Komitesi
28 Mayıs 2024

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
BİRİMİ  ADI-SOYADIGÖREVİ
BAŞKAN (İŞVEREN)       Uzm. Dr. Rıdvan ERDİN        Hastane Yöneticisi

BAŞKAN YARD.(İŞVEREN V)
İDARİ
   
      Dr. Bahtın Atakan SOYSAL
      Uzm. Dr. Tuba ADIGÜZEL

        Başhekim Yardımcısı
        Başhekim Yardımcısı
İDARİ      İbrahim BAŞARAN        İdari Mali Hizmetler Müd.
İDARİ       Nurgülay GÜNERİ        Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ      Nejla AYDOĞAN        Kalite Yönetim Direktörü
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ      Zeycan ARAT         Kalite Yönetim Birimi
TİG BİRİMİ      Derya AKTAŞ        Çalışan Temsilcisi
ACİL/HEKİM      Dr. Cuma KÖPRÜLÜ        İş Yeri Hekimi
HEMŞİRE      Yasemin ÇELEBİ        İş Yeri Hemşiresi
HEMŞİRE      Fatma İMKA ŞAFAK        Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
İSG
İSG
SİVİL SAVUNMA
      Eray ATEŞOĞLU
      Fatih GÜMÜŞBUĞA
      Zeynep Nilüfer YÖNDEM
        İSG Uzmanı
        İSG Uzmanı
        Sivil Savunma Uzmanı
SOSYAL HİZMET UZMANI      Vedat DEMİRTAŞ        Sosyolog