Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
BOLU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi