T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İl Sağlık Müdürlüğü izzet Baysal Devlet Hastanesi
<

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İl Sağlık Müdürlüğü izzet Baysal Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akılcı Laboratuvar Kullanımı

Güncelleme Tarihi: 24/03/2021Akılcı Laboratuvar Kullanımı

 
Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığınca kamu/üniversite/özel tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji, doku tipleme laboratuvarları ile genetik hastalıklar tanı merkezlerini kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” yürütülmektedir.

İlgili Proje çerçevesinde, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile;


        Akılcı Laboratuvar Kullanımı ,

•        Konsültasyon İstem Prosedürü,       

•        Onay Destek Sistemi Kullanım Prosedürü,

•        Refleks ve Reflektif Test Uygulamaları,

•        Karar Sınırı, Kritik Değer ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu,

•        Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporu Standardizasyonu,

•        Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi” çalışmaları hazırlanarak yayımlanmıştır.