Sağlık Turizmi Birimi
25 Nisan 2022


        Son yıllarda gerek sağlık teknolojilerinde elde edilen gelişmeler gerekse de küreselleşmenin etkisi ile kaliteli sağlık hizmetini daha uygun fiyatlarla farklı ülkelerden alabilme imkanı artmış ve tüm dünyada uluslararası sağlık turizmine olan talep de artış göstermeye başlamıştır. Buna bağlı hizmetler de ülke ekonomilerine önemli katkı sağlar hale gelmiştir. Ülkemizin sağlık turizmi alanında hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan politikaların, stratejilerin geliştirilmesi, plan ve programların oluşturulabilmesi ya da var olan stratejilerin ve programların izlenebilmesi için ilgili verilerin toplanması ve analiz edilmesi son derece önem arz etmektedir.
       Sağlık hizmeti almak amacı ile Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerine başvuru yapan yabancı uyruklu hastaların hizmet süreçlerinde, e-nabız/Sağlık Kodlama Referans Sunucusu “Yabancı Hasta Türü” nün 13.07.2017 tarih ve 30123 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” te yer alan tanımlar doğrultusunda (Uluslararası Sağlık Turizmi, Turistin Sağlığı) uygun olarak seçilerek gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi, hasta bilgilerinin eksiksiz olarak gönderilmesi, sadece yetki belgesi olan kurumların veri girmesi ve kurumunuza hizmet almak için başvuran yabancı uyruklu hastaların (sığınmacı, mülteciler) sisteme girişi yapılırken sağlık turizmi olarak girilmemesi gerekmektedir.