Ultrasonografi (USG)
03 Mayıs 2024

Ultrasonografi, yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanıldığı bir görüntüleme yöntemidir.