Ultrasonografi (Usg)
01 Haziran 2023

Ultrasonografi, yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanıldığı bir görüntüleme yöntemidir.