Hasta Ziyaret ve Refakatçi Bilgilendirmesi
24 Ağustos 2023

Hastalarımızın ve Zi̇yaretçi̇leri̇mi̇zi̇n Sağlığı ve Rahatı İçi̇n;

Hastanemizde her gün ziyaret vardır.

Hastanemi̇zdeki̇ Zi̇yaret Gün ve Saatleri̇

Öğle : 13:00 - 15:00

Akşam : 18:00 - 20:00

Hastanızın Sağlığı i̇le İlgi̇li̇ Ki̇mlere Bi̇lgi̇ Veri̇li̇r?

Hasta erişkin ve şuuru açık ise; kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir.

Hastanın şuuru kapalı ise; birinci derece yakınına bilgi verilir.

Hasta çocuk ise; ebeveynine bilgi verilir.

Bilgi güvenliği ve hasta mahremiyeti nedeniyle üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

Hangi̇ Hastalar Zi̇yaret Edi̇lmemeli̇di̇r?

Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar ziyaret edilmemelidir.

Genel,Yeni doğan Yoğun Bakım ve Anestezi Yoğun Bakım Ünitelerimizde ziyaretlere, birim işleyişine uygun olarak izin verilmektedir.

Ki̇mler hasta Zi̇yareti̇ne Gi̇tmemeli̇di̇r?

Hasta ziyaretine 10 yaş altı çocuklar

Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar

Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar

Hasta Zi̇yareti̇nde Di̇kkat Edi̇lmesi̇ Gereken Durumlar Nelerdi̇r?

Hasta açısından sakınca doğurabilecek durumlarda ziyaret doktor iznine bağlıdır, ısrar etmeyiniz.

Hastanız ve diğer hastaların rahatsız olmaması için hasta ziyaretinizi 30 dakikadan uzun tutmayınız.

Hastalara dışarıdan yiyecek, içecek getirilmesi yasaktır.

Enfeksiyon riski nedeniyle hasta odalarına çiçek alınmamaktadır.

Hasta yataklarına oturmayınız ve hastanın eşyalarını kullanmayınız.

Hastaların sağlığı açısından hastanede sigara içmeyiniz ve yüksek sesle konuşmayınız.

Ziyaret öncesi ve sonrası ellerinizi yıkayınız. Hasta odalarındaki yatak başı el dezenfektanlarını kullanabilirsiniz.

Hasta Refakatçi̇leri̇ni̇n Uymasi Gereken Kurallar

Yatan hastalarımıza ilgili doktoru uygun görmesi üzerine sistemde ''refakat gereklidir'' ibaresi işaretlenmesi, yanında kalacak kişiye refakat kartı çıkarılacaktır

Refakatçilerin kurumun vereceği refakat kartlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Refakatçiler, taburculuk esnasında kartlarını teslim ederler.

Refakatçiler ilgili birimin doktorlarının direktifleri doğrultusunda hastalarına bakmakla ve kurum kurallarına uymakla yükümlüdürler

Refakatçiler yemek saatlerinde refakat kartını göstermek zorundadırlar.

Tüm odalarda yatan hasta ve refakatçiler de belirtilen hükümlere uymakla yükümlüdür.

Refakatçi hastane kurallarına uymalıdır.

Refakatçi değişimleri sırasında ilgili birime haber verilmelidir.

Ücretli hastaların refakatçilerinden Bakanlık fiyat tarifesine göre ücret alınır.

Özel durumlarda refakatçi sayısı ilgili hekim ve üst yönetimin direktifleri doğrultusunda arttırılabilir.

Hastaların ve hasta refakatçilerinin değerli eşyalarını hastaneye getirmemeleri gerekmektedir.

 

HASTA ZİYARETLERİNDE VE REFAKATİNDE  UYULMASI GEREKENLER VE BİLGİLENDİRME https://izzetbaysaldh.saglik.gov.tr/TR-846966/qr-kod-bilgilendirme.html

ULAŞABİLİRSİNİZ