Kan Merkezi Birimi
08 Mart 2022

Kan Transfüzyon Merkezi (TM); Acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan, kan ve bileşenlerini bağlı bulunduğu Kan Bağışı Merkezi’nden temin eden, transfüzyon için çapraz karşılaştırma ve gerek duyulan diğer testleri yaparak hastalarda kullanımı için hazırlayan birimdir.

Acil transfüzyon gerektiren durumlarda müdavi hekim tarafından bildirilen transfüzyon ihtiyacı transfüzyon merkezi stoklarından karşılanır. TM bu talebi karşılayamadığı durumlarda Kan Bağışı Merkezi’nden acil talepte bulunur. Kan Bağışı Merkezi’nin TM’ne uygun kan veya kan bileşenini karşılayamaması halinde Kan Bağışı Merkezi’nden acil durum onayı en hızlı iletişim vasıtası ile alınır. Bu durumda kan TM’den alınır. Gerekli testler acil şartlarda çalışılır. Yapılan testlerle ilgili sorumluluk TM’ye aittir. TM bu uygulama ile ilgili bilgileri Kan Bağışı Merkezi’ne iletmekle yükümlüdür.

Kan Transfüzyon Merkezi hizmet birimlerinde görev yapacak personelin özel eğitim almış olma zorunluluğu bulunmakta ve Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen bu eğitimler Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Sertifikalı Eğitim Standartları uyarınca yetkilendirilmiş eğiticiler tarafından ve yetkilendirilmiş merkezlerde yürütülmektedir.

Hastanemizde transfüzyon hizmetlerinin yürütülmesi multidisipliner bir ekip ve yaklaşımla sağlanmaktadır.

 Transfüzyon merkezimizde gerçekleştirilen tetkikler aşağıda yer almaktadır:

 

1-     ABO/RH kan grubu (forward-reverse) belirlemesi

 

2-   ABO/RH kan grubu (yenidoğan) belirlemesi

 

3-    Serolojik çapraz karşılaştırma

 

4-   Direkt Coombs-Poli/monospesifik

 

5-    İndirekt Coombs-Antikor tarama testleri

 

6-   Zayıf D Testi

 Hemovijilans faaliyetleri kapsamında tüm kan bileşeni transfüzyonları mevzuata uygun biçimde izlenmekte, kontrol edilmekte, istenmeyen etki ve olayların kayıt ve bildirimleri yapılmakta, kan bileşeni imha oranları izlenmektedir.