Hasta Hakları

HASTA HAKLARI NELERDİR?

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA HAKKI (Hasta Hakları Yönetmeliği/ İkinci Bölüm)

Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Bilgi İsteme

Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme

Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı Ötenazi Yasağı

Tıbbi Özen Gösterilmesi

SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ ALMA HAKKI (Hasta Hakları Yönetmeliği/ Üçüncü Bölüm) HASTA HAKLARININ KORUNMASI (Hasta Hakları Yönetmeliği/ Dördüncü Bölüm)
Mahremiyete Saygı Gösterilmesi

Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama Bilgilerin Gizli Tutulması

TIBBİ MÜDAHALEDE HASTANIN RIZASI (Hasta Hakları Yönetmeliği/ Beşinci Bölüm)

Hastanın Rızası ve İzni

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma

Aile Planlanması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi

TIBBİ ARAŞTIRMALAR (Hasta Hakları Yönetmeliği/ Altıcı Bölüm)

Gönüllünün Korunması ve Bilgilendirilmesi Rıza Alınması

DİĞER HAKLAR (Yedinci Bölüm)

Güvenliğin Sağlanması

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret

Refakatçi Bulundurma

Sorumluluk ve Hukuki Korunma Yolları (Hasta Hakları Yönetmeliği/ Sekizinci Bölüm)

Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

HASTA OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ

  1. Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,
  2. Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,
  3. Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma,

    ç) Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,

  4.  İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,

  5. Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,

  6. Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma.